Kurkumin povećava koncentraciju adiponektina i smanjuje koncentraciju leptina u serumu

Ovo kliničko ispitivanje na 117 osoba potvrdilo je kako uzimanje 1000 mg kurkumina dnevno kroz 8 tjedana, povećava koncentraciju adiponektina te smanjuje koncentraciju leptina u serumu. Navedeni učinak nije ovisio o smanjenju tjelesne mase, povećanju inzulinske osjetlivosti i smanjenju masnoća u krvi, koji su također zabilježeni u osoba koje su uzimale kurkumin. Niska koncentracija adiponektina…

Kurkumin smanjuje simptome gastritisa u osoba s Helicobacter pylori-pozitivnim gastritisom

Riječ je o dvostruko-slijepom randomiziranom istraživanju (1) u kojem su autori željeli dokazati kako kurkumin smanjuje simptome gastritisa. Kurkumin je korišten kao dodatak standardnoj terapiji osoba oboljeljelih od Helicobacter pylori pozitivnog gastritisa (inhibitor protonske pumpe + dva antibiotika). Iako je stopa uspjeha eradikacijske terapije bila podjednaka u obje skupine, bolesnici koji su uzimali kurkumin su…

Kurkumin učinkovito smanjuje lipide i urate u serumu: rezultati randomiziranog kliničkog ispitivanja

Riječ je prospektivnom kliničkom ispitivanju u kojem je ispitan učinak kurkumina na lipide i urate u serumu u osoba sa masnom jetrom. Masna jetra je česta bolest modernog doba koja je uzrokovana prekomjernom tjelesnom težinom, a smatra se kako prethodi razvoju predijabetesa i dijabetesa. U navedenom kliničkom ispitivanju, osobe su uzimale 1000 mg kurkumina podjeljenog…