Kurkumin je učinkovit u smanjenju simptoma depresije

Kurkumin je učinkovit u smanjenju simptoma depresije u osoba s depresivnim poremećajem- zaključak je metaanalize nekoliko istraživanja povezanosti kurkumina i depresije. Nekoliko studija do sada je pokazalo kako uzimanje kurkumina može smanjiti i ublažiti simptome u bolesnika s depresivnim poremećajem. Uglavnom se radilo o manjim istraživanjima čiji su zaključci tumačeni s velikim oprezom. Kineska skupina…