Kako pojačati učinak radioterapije bez povećanja doze i zaštititi normalna zdrava tkiva od oštećenja?

Indijski začin kurkumin (također poznat kao diferuloilmetan), ekstrahiran iz biljke kurkume, stoljećima je poznat i upotrebljavan u indijskim / hinduističkim ritualima, tradiciji, običajima i kuhinji. Od nedavno, također se pojavljuje sve više znanstvenih dokaza da kurkumin ima i povoljan utjecaj na čitav niz oboljenja u čovjeka, a također može djelovati i preventivno u svrhu sprečavanja…

Kurkumin i kemoterapija – imamo li dokaze da kombinacija može pomoći?

Kurkumin je uobičajen naziv za 3 kurkuminoida koji čine 4-5% sastava biljke kurkuma (Curcuma longa). Višestruka imunoregulatorna kao i pretuupalna svojstva kurkumina već su duže poznata, a ovaj je sastojak oporog žutog začina istraživan i u preventivnoj terapiji više tipova tumora1-5. Neka od djelovanja kurkumina su: inhibicija dijela gena koji sudjeluju u nastanku raka; prevencija…