Učinak kurkumina u bronhalnoj astmi

Podaci o učinkovitosti kurkumina u bolesnika s bronhalnom astmom su nešto manje uvjerljivi. Provedeno je samo jedno istraživanje na 60 bolesnika koji su podjeljeni u skupinu koja je dobivala placebo i kurkumin. Istraživanje je pokazalo kako uzimanje 500 mg kurkumina dnevno kroz samo 30 dana, poboljšava funkciju pluća u bolesnika s bronhalnom astmom. Iako nije…

Osteoartritis i kurkumin

Prva studija koja je analizirala učinkovitost kurkumina u bolesnika s osteoartritisom koljena, usporedila je učnikovitost 1000 mg kurkumina i 800 mg ibuprofena dnevno kroz 6 tjedana. Učinkovitost je bila podjednaka u obje skupine, dok je nešto bolji učinak kurkumina zabilježen kada se analizirala brzina uspinjanja na stepenice (1). Nakon navedenog istraživanja, provedeno je još 7…

Zaštitna uloga kurkumina od moždanog udara

Moždani udar i nadalje je jedan od glavnih uzročnika smrti i invalidnosti u svijetu. Najčešći je tip ishemijski udar koji čini oko 80%, dok je ostalih 20% hemoragično. Terapija je zasada još uvijek značajno limitirana. Trobolitička terapija s rekombinantnim tkivni aktivatorom plazminogena za sada je jedina terapijska opcija odobrena od strane Američke agnecije za hranu…