Zaštitna uloga kurkumina od moždanog udara

Moždani udar i nadalje je jedan od glavnih uzročnika smrti i invalidnosti u svijetu. Najčešći je tip ishemijski udar koji čini oko 80%, dok je ostalih 20% hemoragično. Terapija je zasada još uvijek značajno limitirana. Trobolitička terapija s rekombinantnim tkivni aktivatorom plazminogena za sada je jedina terapijska opcija odobrena od strane Američke agnecije za hranu…

Zatajenje srca

Zatajenje srca značajan je zdravstveni problem današnjice, te je kada se uzmu o obzir bolesti srca najčešći razlog hospitalizacije.Učestalost zatajenja srca prelazi 5,8 milijuna samo u SAD-u, te 23 milijuna ukupno u svijetu. Liječenje uključuje kombiniranu upotrebu diuretika, beta blokatora, digitalisa, inhibitore angiotenzin-konvertirajućih enzima, vazodilatatore i raznih drugih lijekova. Unatoč napretku u farmakološkom liječenju ove…

Prevencija srčanog infarkta i ostalih bolesti srčanog mišića

Prema izvještaju iz 2016. godine, bolesti srca su vodeći uzrok smrti u razvijenim i nerazvijenim zemljama, te u velikoj mjeri premašuju smrtnost od malignih bolesti i moždanog udara. Srčane bolesti uključuju širok spektar raznih oboljenja, poput infarkta, kardiomiopatije, hipertenzije i aritmije, što godišnje rezultira s oko 1,73 milijuna umrlih (31.5%) u 2013. Prema izvještaju Svjetske…

Čisti kurkumin u liječenju autoimune upale velikih krvnih žila

Takayasuov arteritis je rijetka autoimuna bolest u kojoj dolazi do upale aorte (glavne krvne žile u ljudskom tijelu) i njenih glavnih ogranaka. Liječenje je dosta zahtjevno s obzirom da su osnova liječenja sistemski glukokortikoidi koji jesu učinkoviti, no imaju brojne nuspojave. Kineska skupina autora provela je randomizirano, dvostruko slijepo istraživanje na 250 bolesnika s Takayasu…

Čisti kurkumin povećava antioksidativno stanje u bolesnika s metaboličkim sindromom

Metabolički sindrom je definiran kao konstelacija nekoliko kardiometaboličkih čimbenika rizika, uključujući abdominalnu pretilost, hipertenziju, hiperglikemiju, kronično upalno stanje organizma, koagulopatiju, i dislipidemiju (smanjenu koncentraciju lipoproteina visoke gustoće (HDL-C) i povišene trigliceride). Posljednjih desetljeća poprima epidemijske razmjere, a gomila znanstvenih dokaza upućuje na izravnu povezanost između metaboličkog sindroma i pojave koronarne bolesti srca, srčanog zatajenja, šećerne…

Kurkumin povećava koncentraciju adiponektina i smanjuje koncentraciju leptina u serumu

Ovo kliničko ispitivanje na 117 osoba potvrdilo je kako uzimanje 1000 mg kurkumina dnevno kroz 8 tjedana, povećava koncentraciju adiponektina te smanjuje koncentraciju leptina u serumu. Navedeni učinak nije ovisio o smanjenju tjelesne mase, povećanju inzulinske osjetlivosti i smanjenju masnoća u krvi, koji su također zabilježeni u osoba koje su uzimale kurkumin. Niska koncentracija adiponektina…

Kurkumin učinkovito smanjuje lipide i urate u serumu: rezultati randomiziranog kliničkog ispitivanja

Riječ je prospektivnom kliničkom ispitivanju u kojem je ispitan učinak kurkumina na lipide i urate u serumu u osoba sa masnom jetrom. Masna jetra je česta bolest modernog doba koja je uzrokovana prekomjernom tjelesnom težinom, a smatra se kako prethodi razvoju predijabetesa i dijabetesa. U navedenom kliničkom ispitivanju, osobe su uzimale 1000 mg kurkumina podjeljenog…

Metabolički sindrom – debljina, povišene masnoće i povišen krvni tlak

Metabolički sindrom (također nazvan Reavenov sindrom, sindrom X ili sindrom inzulinske rezistencije) je definiran kao konstelacija nekoliko kardiometaboličkih čimbenika rizika, uključujući abdominalnu pretilost, hipertenziju, hiperglikemiju, kronično upalno stanje organizma, koagulopatiju, i dislipidemiju (smanjenu koncentraciju lipoproteina visoke gustoće (HDL-C) i povišene trigliceride) (1-3). Posljednjih desetljeća poprima epidemijske razmjere, a gomila znanstvenih dokaza upućuje na izravnu povezanost…