Zaštitna uloga kurkumina od moždanog udara

Moždani udar i nadalje je jedan od glavnih uzročnika smrti i invalidnosti u svijetu. Najčešći je tip ishemijski udar koji čini oko 80%, dok je ostalih 20% hemoragično. Terapija je zasada još uvijek značajno limitirana. Trobolitička terapija s rekombinantnim tkivni aktivatorom plazminogena za sada je jedina terapijska opcija odobrena od strane Američke agnecije za hranu…

Kurkumin povećava koncentraciju adiponektina i smanjuje koncentraciju leptina u serumu

Ovo kliničko ispitivanje na 117 osoba potvrdilo je kako uzimanje 1000 mg kurkumina dnevno kroz 8 tjedana, povećava koncentraciju adiponektina te smanjuje koncentraciju leptina u serumu. Navedeni učinak nije ovisio o smanjenju tjelesne mase, povećanju inzulinske osjetlivosti i smanjenju masnoća u krvi, koji su također zabilježeni u osoba koje su uzimale kurkumin. Niska koncentracija adiponektina…