Virusni hepatitis

Infekcija virusom hepatitisa B (HBV) može dovesti do niza bolesti, uključujući hepatitis, cirozu jetre i hepatocelularni karcinom. Neki autori smatraju kako je HBV uključen i u razvoj raka gušterače. U svijetu je oko 350 milijuna ljudi inficirano tim virusom, a više od 0.6 milijuna umire svake godine kao posljedica krajnjeg stadija zatajenja jetre i hepatocelularnog…

Kako pojačati učinak radioterapije bez povećanja doze i zaštititi normalna zdrava tkiva od oštećenja?

Indijski začin kurkumin (također poznat kao diferuloilmetan), ekstrahiran iz biljke kurkume, stoljećima je poznat i upotrebljavan u indijskim / hinduističkim ritualima, tradiciji, običajima i kuhinji. Od nedavno, također se pojavljuje sve više znanstvenih dokaza da kurkumin ima i povoljan utjecaj na čitav niz oboljenja u čovjeka, a također može djelovati i preventivno u svrhu sprečavanja…

Kurkumin i kemoterapija – imamo li dokaze da kombinacija može pomoći?

Kurkumin je uobičajen naziv za 3 kurkuminoida koji čine 4-5% sastava biljke kurkuma (Curcuma longa). Višestruka imunoregulatorna kao i pretuupalna svojstva kurkumina već su duže poznata, a ovaj je sastojak oporog žutog začina istraživan i u preventivnoj terapiji više tipova tumora1-5. Neka od djelovanja kurkumina su: inhibicija dijela gena koji sudjeluju u nastanku raka; prevencija…

Kurkumin povećava koncentraciju adiponektina i smanjuje koncentraciju leptina u serumu

Ovo kliničko ispitivanje na 117 osoba potvrdilo je kako uzimanje 1000 mg kurkumina dnevno kroz 8 tjedana, povećava koncentraciju adiponektina te smanjuje koncentraciju leptina u serumu. Navedeni učinak nije ovisio o smanjenju tjelesne mase, povećanju inzulinske osjetlivosti i smanjenju masnoća u krvi, koji su također zabilježeni u osoba koje su uzimale kurkumin. Niska koncentracija adiponektina…

Kako poboljšati učinak liječenja raka debelog crijeva?

Rak debelog crijeva, poznat kako kolorektalni karcinom, jedan je od najčešćih malignih bolesti današnjice. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije drugi je najučestaliji maligni tumor, odmah iza raka pluća. U Hrvatskoj je situacija u najmanju ruku jednaka, ako ne i lošija – kolorektalni karcinom je u muškaraca drugi najučestaliji rak sa 17% udjela (iza raka pluća),…

Bolje spriječiti nego liječiti – kurkumin u prevenciji raka

Rak, kao skupna oznaka za maligne tumore bilo kojeg porijekla, jedna je od najvećih zdravstvenih pošasti današnjice – u epidemiološkim terminima, radi se o svojevrsnoj pandemiji (grč. pan =“sve“, demos=“narod“; označava širenje bolesti u širokim zemljopisnim regijama, kontinentalnih ili globalnih razmjera). Rak je bolest koja napada ljude svih rasa, oba spola, svih dobi (od najmlađe…