Učinak kurkumina u bronhalnoj astmi

Podaci o učinkovitosti kurkumina u bolesnika s bronhalnom astmom su nešto manje uvjerljivi. Provedeno je samo jedno istraživanje na 60 bolesnika koji su podjeljeni u skupinu koja je dobivala placebo i kurkumin. Istraživanje je pokazalo kako uzimanje 500 mg kurkumina dnevno kroz samo 30 dana, poboljšava funkciju pluća u bolesnika s bronhalnom astmom. Iako nije…