SolariONE internet trgovina sve informacije potvrđuje pismenim putem (na mail), a ne usmenim putem kako ne došlo do nesporazuma prilikom komunikacije.

Predugovorna obavijest

SolariONE i ostali suradnici ove web stranice preporučaju svim korisnicima da nam se obraćaju prvenstveno pismenim putem (kroz formu na stranici ili emailom). Slobodno nam pišite za sve što vas interesira i nastojati ćemo vam odgovoriti u što kraćem roku, sadržajno i jasno. Na taj ćemo način izbjeći krivo razumijevanje ili interpretaciju vaših pitanja te naših odgovora odnosno savjeta.
Predugovorna obavijest
Ukoliko se na temelju ovdje predočenih stručnih i znanstvenih saznanja odlučite od nas nabaviti kapsule kurkumina, dužni smo vas u skladu sa zakonom o zaštiti potrošača unaprijed upoznati sa svim detaljima naručivanja, kupovine i isporuke ovog proizvoda u obliku Predugovorne obavijesti, s obzirom da se naša komunikacija odvija na daljinu (putem interneta). U tom cilju u nastavku ćemo vam navesti sve Zakonom tražene podatke, a i vama korisne informacije.

 1. Podaci o isporučitelju kapsula kurkumina CurcuONE i trgovcu kroz čiju se web trgovinu roba isporučuje

  1.1. Uvoznik i Distributer
  Trgovačko društvo SOLARI 1 d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Selska cesta 217/1a upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080729487, OIB: 54975869397 (u daljnjem tekstu: Uvoznik).
  SOLARI 1 d.o.o. prije svakog stavljanja novo uvezene količine na tržište provodi kontrolu njene ispravnosti u skladu sa zakonom i propisima koji reguliraju uvoz i stavljanje u promet ove vrste proizvoda.
  WEB adresa stranice jest www.kurkumin.hr. Adresa za elektroničku poštu je [email protected]; Telefon: 01/6177-144
  1.2. SolariONE je naziv odjeljka ove web stranice preko kojeg se obavlja komunikacija sa korisnicima i naručivanje robe.
  1.3. Multiplex digital d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Dr.Luje Naletilića 25A, OIB 92580211889 i prodajnim mjestom na adresi Zagreb, Savska cesta 41 kao web shop Tehnopolis.hr, od uvoznika je odabrani prodajni kanal kroz koji se distribuiraju proizvodi kupcima (u daljnjem tekstu: Prodavatelj).
  1.4 Radno vrijeme blagajne i komercijale je od 09 do 16 sati od ponedjeljka do petka. Komunikacija sa kupcima moguća je 24 sata dnevno putem e-maila.
  1.5 Prodavatelj je registriran za prodaju roba i usluga putem interneta.
  1.6 Prodavatelj je registriran u poslovanju s hranom kroz prodaju na daljinu (Internet trgovina, TV prodaja, putem kataloga, telefona) pri Ministarstvu zdravstva Republike Hrvatske.
  1.7 IBAN Prodavatelja je HR5223600001101664518

 2. Ponuda proizvoda i usluga.

  Sve robe i usluge koje Prodavatelj nudi navedene su na ovoj web stranici u odjeljku SolariONE. Informacije o proizvodima ponuđenim na www.kurkumin.hr i www.tehnopolis.hr su preuzete s deklaracija pojedinog proizvoda, unutarnjih uputa proizvoda ili su preuzete iz materijala (brošura, letaka, web stranica) koje je uredio proizvođač, uvoznik / dobavljač proizvoda. Fotografije su preuzete od proizvođača odnosno dobavljača i ne moraju nužno biti identične. Nastojimo pružiti što točnije i detaljnije informacije o pojedinom proizvodu. Zadržavamo pravo pogreške u opisu(ali ne bitnom) ili fotografiji pojedinog proizvoda. Uvoznik zadržava pravo izmjene informacija (uključujući cijene artikala i akcijske ponude) na stranicama bez prethodne najave i na temelju toga i Prodavatelj ih prenosi na web trgovinu.. Uz proizvod Prodavatelj navodi maloprodajnu cijenu za gotovinsko plaćanje, a za usluge čija cijena ovisi o nekoliko parametara (kao trošak dostave) cijena se unaprijed utvrđuje i navodi u ponudi kupcu na osnovu definiranih parametara Kupca (npr. njegova adresa). Pod gotovinskim cijenom podrazumijeva se cijena za plaćanje gotovinom na blagajni, općom uplatnicom, virmanom, bankovnom doznakom i internet bankarstvom.

 3. Odricanje od odgovornosti

  Web stranica www.kurkumin.hr i na njoj ili preko nje davani savjeti nisu zamjena za liječnički pregled niti ljekarničke konzultacije. Informacije na stranici www.kurkumin.hr ne smiju služiti za postavljanje dijagnoze. Ukoliko posumnjate na određene simptome dogovorite liječnički pregled kod Vašeg liječnika. Ako imate bilo kakve nedoumice oko izbora preparata za samoliječenje, opravdanosti ili načina korištenja pojedinog preparata posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.
  Ukoliko ste trudni ili dojite ili koristite neke lijekove, prije izbora preparata za samoliječenje savjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.
  Ukoliko postoje web poveznice koje sa stranice www.kurkumin.hr vode na drugu stranicu, ta stranica nije u vlasništvu Uvoznika niti u vlasništvu Prodavatelja te obojica nisu odgovorni za sadržaj na tim stranicama niti se na njih ne odnose ovi Uvjeti prodaje.
  Korištenjem web stranice www.kurkumin.hr smatra se da ste suglasni da www.kurkumin.hr, niti Uvoznik, niti Prodavatelj neće biti odgovorni ni za kakvu izravnu ili neizravnu, materijalnu ili nematerijalnu štetu nastalu neadekvatnim interpretiranjem informacija sa stranice www.kurkumin.hr ili nepridržavanjem preporučenih upotreba proizvoda iz ponude.

 4. Vrste Plaćanja

  Proizvode i usluge moguće je platiti navedenim gotovinskim oblicima plaćanja: gotovinom na blagajni, općom uplatnicom, virmanom, bankovnom doznakom i internet bankarstvom.
  Robu i usluge moguće je plaćati i kreditnim karticama AmericanExpress, Diners, Visa, Mastercard i Maestro. Za više informacija o načinima plaćanja, molimo podsjetite sljedeći link: Načini plaćanja

 5. Ponuda

  rodavatelj na upit kupca (njegovu narudžbu) izdaje ponudu u kojoj navodi uvjete i količine traženih proizvoda, njihovu raspoloživost, rok isporuke i vrijednost ponude za gotovinsko plaćanje. Rok isporuke naveden u ponudi počinje teći od dana primitka sredstava na transakcijski račun, odnosno provedenog plaćanja putem kartica u korist Prodavatelja.
  Robu ne mogu naručivati niti će se izdavati ponuda maloljetnim osobama odnosno osobama sa ograničenom pravnom sposobnosti.

 6. Pritužba Kupca

  Kupac može podnijeti pritužbu na e-mail [email protected] ili poštom na adresu sjedišta Uvoznika. Uvoznik čuva primljene pritužbe i reklamacije i obavezuje se na iste odgovoriti kupcu i postupiti po njima u najkraćem mogućem roku.

 7. Ugovor o prodaji

  Ugovor o prodaji čine ova predugovorna obavijest i svi navedeni članci dok se isti smatra zaključenim između Prodavatelja i Kupca aktivnošću uplate Kupca cjelokupnog iznosa iz ponude (narudžbe), uz prethodnu potvrdu svoje suglasnosti o prihvaćanju navedenih uvjeta.

 8. Jednostrani raskid ugovora

  Obrazac za raskid ugovora možete skinuti klikom ovdje

  8.1. RAČUNANJE ROKA ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

  Zaključeni Ugovor o prodaji Kupac može jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Ukoliko je temeljem primljene ponude zaključen ugovor za više proizvoda i usluga jednostrani raskid ugovora može raskinuti u cijelosti za sve kupljene proizvode i usluge ili samo za pojedine.
  Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, mora obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, adresu elektroničke pošte, a može koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi u ovoj rubrici.
  Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka robe iz plaćene ponude.
  Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Prodavatelj će dostaviti Kupcu bez odgađanja.

  8.2.POVRAT ROBE

  Smatra se da je Kupac izvršio svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka iznad navedenog roka pošalje ili preda robu Prodavatelju, odnosno osobi koju je Prodavatelj ovlastio za primanje robe.

  8.3. TROŠKOVI POVRATA ROBE.

  Izravne troškove povrata robe snosi Kupac.

  8.4. POVRAT UPLAĆENOG IZNOSA NA TRANSAKCIJSKI RAČUN PRODAVATELJA

  Povrat novca koji je primio na svoj transakcijski račun Prodavatelj će izvršiti (umanjen za eventualne navedene postotke) tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što Kupac dostavi dokaz da je robu poslao nazad Prodavatelju. Gubitak ili oštećenje robe na transportnom putu do Prodavatelja snosi Kupac.

 9. EU platforma za online rješavanje sporova

  Ukoliko se između Prodavatelja i Kupca ne postigne dogovor, svaka strana ima pravo koristiti EU platformu za rješavanje sporova dostupnu na sljedećem linku:
  Platforma za internetsko rješavanje sporova (ORS): EU platforma

 10. Preuzimanje robe

  Prilikom preuzimanja robe kupac je dužan pregledati robu te provjeriti da li je roba isporučena bez fizičkih oštećenja. Potpisom dostavnice kupac se odriče naknadnih reklamacija po ovoj osnovi.

 11. Obavještavanje Kupca o tijeku ispunjenja ugovora

  Prodavatelj obavještava Kupca pismeno (u pravilu elektroničkom poštom) o svakoj fazi realizacije zaključenog Ugovora o prodaji na način da ga obavještava:

  • O primljenoj uplati
  • Dostavlja račun
  • O spremnosti robe za preuzimanje ili isporuku
  • O tijeku transportnog puta robe
  • O svim naknadnim podrškama i upitima koje traži ili postavlja Kupac u ostvarenju svojih prava

Privatnost podataka

Izjava o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka i njihovom korištenju

Ova Izjava o privatnosti odnosi se na povjerljivost osobnih podataka koji su prikupljeni u procesu registracije Kupaca Internet stranice kurkumin.hr odnosno u procesu registracije Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama Internet stranice kurkumin.hr. Ova Izjava o privatnosti je sastavni dio uvjeta prodaje Multiplex Digital-a.
Multiplex Digital d.o.o. te SOLARI 1 d.o.o., pridržavaju se važećih propisa sa ciljem zaštite privatnosti svojih Kupaca odnosno Korisnika, a posebice Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU. Ovim dokumentom opisano je kako voditelj obrade Multiplex Digital d.o.o. Zagreb, Luje Naletilića 25A, 10020 Zagreb, Hrvatska (u daljnjem tekstu Prodavatelj) obrađuje osobne podatke.

Upućuju se Kupci  odnosno Korisnici primatelji obavijesti o proizvodima i akcijama Prodavatelja da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koje podatke Prodavatelj prikuplja i obrađuje, u koju svrhu, temeljem koje pravne osnove, s kime ih i zašto dijeli, koje zaštitne mjere provodi, te koja su vaša prava vezano za pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje te vaše pravo na prigovor.

Svaki Kupac odnosno Korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi osobnih podataka može poslati e-mail poruku na adresu [email protected]
Prihvaćanjem ove Izjave o privatnosti klikom prilikom registracije Kupca odnosno prijavom na Internet stranici kurkumin.hr od strane Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama Prodavatelja, Kupac odnosno Korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa obradom osobnih podataka kako ih ova Izjava utvrđuje.

Koju vrstu osobnih podataka prikuplja i obrađuje Prodavatelj putem Internet stranice kurkumin.hr?

Prilikom registracije osobe za Kupca kurkumin.hr Internet stranice, Prodavatelj će od budućeg Kupca zatražiti pružanje određenih informacija o sebi (osobnih podataka) kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj, korisničko ime i lozinka.
Kupac potvrđuje da se slaže da obradom osobnih podataka klikom na gumb za prijavu i/ili na gumb za Naručivanje.

Prilikom registracije osobe za Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama kurkumin.hr Internet stranice, Prodavatelj će od budućeg Korisnika zatražiti unos informacija o sebi (osobnih podataka) i to: ime i e-mail adresu.

Davanje osobnih podataka je odluka Kupca odnosno Korisnika. Ako Kupac odnosno Korisnik ne pruži tražene obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost, jer bez tih podataka aktivnost neće biti tehnički provediva.

Osim ovih podataka automatski prikupljamo podatke s vašeg računala, što može uključivati IP adresu, a postoje i situacije u kojima automatski prikupljamo druge vrste podataka kao što su datum i vrijeme pristupa na Internet stranicu kurkumin.hr, informacije o hardveru, softveru ili internetskom pretraživaču koji koristite kao i o operativnom sustavu vašeg računala te verziji aplikacije i vašim jezičnim postavkama (putem google analyiticsa).

Također možemo prikupljati informacije o klikovima na stranicama koje su vam prikazane. Prodavatelj preporuča Kupcima da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun Internet stranice kurkumin.hr. Preporučamo prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirati velika i mala slova te brojeve, te da svakako upotrijebite lozinku od barem šest znakova. Lozinku preporučamo periodično promijeniti (barem jednom na godišnjem nivou).

U koju svrhu Prodavatelj prikuplja i obrađuje osobne podatke?

Prodavatelj prikuplja i obrađuje osobne podatke Kupca Internet stranice kurkumin.hr u svrhu provođenja sigurne provjere autentičnosti Kupaca koji pristupaju Internet stranici kurkumin.hr, realizacije ugovora o kupnji robe ili usluga, dostave robe Kupcu, komunikacije s Kupcem, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, te dijelom primjenjujemo i automatizirane procese za obradu kako bismo stalno unaprjeđivali svoje procese u interesu Kupaca, kako bi ponuda za Kupca bili individualnija te kako bi svoju ponudu proizvoda i usluga što više prilagodili navikama i potrebama Kupaca.

Prodavatelj prikuplja i obrađuje osobne podatke Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama u svrhu slanja obavijesti, poziva na sudjelovanje u nagradnim natječajima putem e-maila, društvenih mreža ili drugih komunikacijskih kanala na koje ste se prethodno prijavili, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, radi stvaranja korisničkog profila s ciljem individualnog primanja obavijesti, istraživanja tržišta te poboljšanja efikasnosti i kvalitete naših usluga.

Ne prikupljamo podatke o djeci. Uvjerimo li se kako su takvi podaci preneseni nama bez pristanka roditelja ili skrbnika djece mlađe od 16 godina, uklonit ćemo ih bez odgađanja. Maloljetnici mlađi od 16 godina ne smiju koristiti kurkumin.hr Internetsku stranicu. Niti jedan dio Internetske stranice kurkumin.hr nije dizajniran na način da privuče bilo koga tko je mlađi od 16 godina.

Koja je pravna osnova obrade osobnih podataka?

Kupac unosom svojih osobnih podataka te potvrdom (klikom) o prihvaćanju Uvjeta prodaje i ove Izjave o privatnosti sklapa ugovorni odnos koji je temelj za kupnju proizvoda i usluga po izboru kupca na Internet stranici kurkumin.hr, a koji je sadržan u Uvjetima prodaje te je stoga obrada tih osobnih podataka zakonita jer se poduzimaju radnje na zahtjev Kupca radi realizacije kupnje proizvoda i usluga po narudžbi Kupca. Kupac klikom na prihvaćanje Uvjeta prodaje daje privolu za obradu svojih osobnih podataka.

Korisnik koji se prijavljuje za primanje obavijesti o proizvodima i akcijama unosom svojih podataka na Internet stranici kurkumin.hr daje privolu za obradu svojih osobnih podataka. Privolu Korisnik može povući u svakom trenutku obaviješću na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka [email protected]

S kojim primateljima Prodavatelj dijeli osobne podatke?

Prodavatelj neće dijeliti osobne podatke Kupca odnosno Korisnika s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u slijedećoj točki i u situaciji kada to pozitivni propisi zahtijevaju.
Prodavatelj će kada to zahtijeva realizacija ugovora za kupnju proizvoda ili usluga po narudžbi Kupca podijeliti osobne podatke Kupca s:

1. S već spomenutim uvoznikom kapusla CurcuONE, tvrtkom SOLARI 1 d.o.o.
2. Pružateljima usluga distribucije robe s kojima ima trajni ugovor te u tu svrhu za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte. Pružatelj usluga distribucije može od Kupca zatražiti na uvid njegovu osobnu iskaznicu u trenutku isporuke paketa prilikom osobnog preuzimanja robe, a sve u svrhu realizacije usluge isporuke paketa i evidencije o tome tko je preuzeo paket. Ako Kupac odbije dati ove podatke, paket mu neće biti uručen.
3. Sponzorima nagradnih natječaja u procesu predaje nagrade dobitniku nagrade, kada Prodavatelj koji je organizator nagradnog natječaja u pravilima nagradnog natječaja naznači da će isporuku nagrade dobitniku organizirati sponzor.
4. Pružateljem uluge održavanja ERP i CRM rješenja s kojima ima trajni ugovor te u svrhu redovitog ili vanrednog održavanja, a sve u svrhu realizacije usluge Kupcu.

Obrada osobnih podataka u procesu plaćanja kreditnim i debitnim karticama

Prodavatelj u trenutku plaćanja na Internet stranici kurkumin.hr, kao uvjet plaćanja proizvoda i usluga kreditnim ili debitnim karticama traži privolu Kupca za aktivaciju procesa plaćanja putem trgovačkog društva WsPay Web Studio d.o.o. Ćićarijska 10, 51000 Rijeka, Hrvatska (WsPay), pružatelja usluge procesiranja i naplate (kreditnih ili debitnih ) kartica, ugovornog partnera Prodavatelja i Izvršitelja obrade osobnih podataka. U tu svrhu osobni podaci Kupca (ime i prezime Kupca, adresa Kupca, podaci s kartice Kupca) su privremeno pohranjeni kod WsPay Web Studio d.o.o. Ćićarijska 10, 51000 Rijeka, Hrvatska (WsPay) koji te podatke pohranjuje u skladu s PCI DSS certifikacijom, najvišim stupnjem zaštite i čuvanja povjerljivih podataka. Kupac aktivira proces procesiranja i naplate kartica potvrdom (klikom) na gumb „Naručite“.

Prodavatelj ni u jednom trenutku ne raspolaže, ne prikuplja niti obrađuje osobne podatke unesene u svrhu procesiranja i naplate kartica. Upućuju se Kupci da se informiraju o obradi osobnih podataka od strane WsPay Web Studio d.o.o. Ćićarijska 10, 51000 Rijeka, Hrvatska (WsPay) na Internet stranici na kojoj se odvija proces plaćanja. Prodavatelj stoga upozorava Kupca da brine o podacima navedenim na kartici kako ti podaci ne bi bili dostupni trećim osobama te kako ne bi bili zlouporabljeni.

Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni

Prodavatelj pohranjuje osobne podatke registriranih Kupaca Internet stranice kurkumin.hr na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade, a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija i šest mjeseci nakon prestanka registracije Kupca u kojem razdoblju će biti riješene eventualne reklamacije iz prethodnog razdoblja. Prodavatelj pohranjuje osobne podatke registriranih Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade, a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija.

Pristup i ispravak osobnim podacima

Kupac i Korisnik u svakom trenutku ima mogućnost pristupa svojim osobnim podacima po registraciji na stranici te pristupom na „Moj račun” gdje Kupac može revidirati svoje osobne podatke koje je podijelio s Prodavateljem. Kupac i Korisnik može zatražiti i dobiti od Prodavatelja cjelovitu informaciju o osobnim podacima koji su pohranjeni, kao i ispravak istih slanjem e-mail poruke na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka: [email protected]

Brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav)

Kupac i Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav). Kupac to može učiniti zahtjevom na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka [email protected] i podaci će biti izbrisani bez odgađanja. Korisnik ima mogućnost podnošenja zahtjeva za brisanje u svakoj obavijesti koju primi od Prodavatelja putem maila odnosno može poslati e-mail poruku na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka [email protected] u kojoj navodi da se njegovi osobni podaci izbrišu.

Pravo na prigovor

Ako unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu osobnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor, javite se na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka [email protected]

Sigurnosne mjere zaštite osobnih podataka

Prikupljeni podaci su u elektroničkom obliku i zaštićeni SSL certifikatom koji enkriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računala Kupca odnosno Korisnika i Prodavatelja odvija sigurnim protokolom. Zaštitu podataka Prodavatelj uzima ozbiljno i poduzima razne mjere opreza kako bi osobni podaci bili zaštićeni. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako Prodavatelj provodi razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s Internet stranice kurkumin.hr te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi. Prodavatelj se može odlučiti na pohranu osobnih podataka kod pružatelja usluga unutar EU, a samo izvanredno izvan EU. To će učiniti samo ako za tu zemlju postoji odluka Europske komisije o primjerenosti i ako je ugovoreno jamstvo te pridržavanje obvezujućih propisa o zaštiti osobnih podataka.

Izmjena Izjave o privatnosti

Ovu Izjavu o privatnosti, Prodavatelj može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Izjave o privatnosti na kurkumin.hr Internet stranici. Zato Prodavatelj poziva Kupce i Korisnike da povremeno pregledaju ovu Izjavu o privatnosti na kojoj će biti označene nove izmjene, ako ih je u prethodnom periodu bilo. Ukoliko se Kupac ili Korisnik ne slaže s ovom Izjavom o privatnosti, upućujemo Kupca i Korisnika da napusti te ne pristupa i ne koristi Internetsku stranicu kurkumin.hr. Izmjena izjave o privatnosti stupa na snagu odmah nakon objave na Internetskoj stranici kurkumin.hr. Nastavak uporabe Internetske stranice kurkumin.hr od strane Kupca i Korisnika nakon stupanja na snagu izmjena, podrazumijeva da Kupac i Korisnik potvrđuje i prihvaća izmijenjenu Izjavu o privatnosti.

Pravila o postupanju s „kolačićima“

Kolačići i druge tehnologije za praćenje mogu se koristiti na kurkumin.hr Internet stranici na razne načine npr. kako bi Internet stranica kurkumin.hr funkcionirala, za analizu prometa ili u marketinške svrhe.
Kolačić (eng. Cookie) je podatak male veličine koji web stranica pohranjuje u računalo ili mobilni uređaj posjetitelja. Kolačić dozvoljava web stranici da „zapamti“ akcije posjetitelja iz prethodnih posjeta. Većina preglednika dozvoljava upotrebu kolačića, ali korisnik ih u svakom trenutku može obrisati ili u pregledniku postaviti zabranu pohrane istih. Najčešći razlozi korištenja kolačića su: identifikacija posjetitelja, pamćenje specifičnih preferencija korisnika, pomoć pri unosu informacija koje su već unesene prilikom prethodnih posjeta, skupljanje podataka za analize te promotivne kampanje.

Kolačići se mogu klasificirati kao:

 • Privremeni kolačići (Session cookies) – pohranjuju se na računalu , te se automatski brišu nakon zatvaranja web-preglednika. Omogućuju internetskoj stranici da dobije privremene podatke, poput komentara ili stanja košarice za kupnju.
 • Trajni kolačići (Persistent cookies) – Ostaju u vašem web pregledniku i nakon zatvaranja i obično imaju rok isteka. kurkumin.hr koristi trajne kolačiće kako bi olakšali pristup registriranim korisnicima. Pohranjuju podatke kao što su korisničko ime i lozinka, što omogućuje da koristite funkcionalnost „zapamti me“ prilikom prijavljivanja, tako da ne morate upisivati korisničko ime i lozinku svaki puta kada posjećujete kurkumin.hr.
 • Kolačić od prve strane – oni dolaze s web stranice koju ste posjetili, a mogu biti privremeni ili stalni. Omogućavaju web stranicama da spreme podatke koji se koriste kada korisnik ponovno posjeti web stranicu.
 • Kolačići od treće strane – postoji nekoliko vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kolačiće (Facebook, Instagram, Google Analytics i AdWords).
  Ovi kolačići nisu postavljeni od strane kurkumin.hr, te najčešće služe kao pomoć pri tumačenju ponašanja korisnika i marketinške svrhe.

Koje su Vam opcije dostupne?

U postavkama pretraživača kao što su Internet Explorer, Safari, Firefox ili Chrome možete odrediti koje kolačiće želite prihvatiti a koje ćete odbiti. Mjesto na kojem možete pronaći postavke ovisi o vrsti Vašeg pretraživača. Putem opcije „pomoć“ u Vašem pretraživaču pronađite postavke koje trebate.
Ukoliko odaberete opciju da ne želite prihvatiti određene kolačiće, možda nećete moći koristiti određene funkcije na kurkumin.hr Internet stranici.